Финална конференция по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Снимка: СЮЗО

Проектът е с Акроним ACTSOCIALпо Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

На 20 септември в гр. Благоевград се проведе финална конференция по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACTSOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017, изпълняван по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-AГърция-България 2014-2020.

Събитието бе открито с приветствено слово към участниците от г-жа Зорница Кралева, зам.-кмет на Община Благоевград.

След това партньорите представиха резултатите от изпълнените дейности по проекта, като специализираната обучителна платформа за социални предприемачи, Центровете за подпомагане на социалното предприемачество в Община Терми, Република Гърция и Община Благоевград, процес на наставничество, наръчници и др.

Беше отчетено, че в рамките на проекта общо 40 безработни лица от Гърция и България са преминали наставничество и са оформили свои идеи за самостоятелни социални предприятия в сферите на туризма или хранително-вкусовата промишленост. Впоследствие преминалите наставничеството са подпомогнати да изработят собствени бизнес планове и да създадат самостоятелни предприятия.

Финалната конференция в Благоевград, бе организирана от Сдружение ЮНИ ПАРТНЕРС, партньор по проекта, като на нея присъстваха и представители на Община Терми, Република Гърция, водещ партньор и Сдружение на Югозападните общини като партньорска организация по проекта.

За повече информация относно целите и дейностите на проекта, моля посетете адрес:www.act-social.eu.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd