Гимназията по туризъм в Банско успешно завърши европейски проект

Снимка: ПГССТ ,,Алеко Константинов“ – гр. Банско

В Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов“ - Банско днес се проведе заключителна конференция.

Училището е участник в проект „ЗАЕДНО НАПРЕД“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“.

Проектът продължи една година, по утвърден график от ръководителя, и имаше за цел ученици от маргинализирани общности (включително роми) да участват в мерки за образователна интеграция и реинтеграция.

Равносметката от днешното събитие е основаните осем ученически клуба с културна насоченост.

В рамките на проекта е закупено оборудване, с което да се извършват обучителни дейности като в него се включват кухненски и технически средства.

Броят на членовете също се е увеличил от 8 на 11. Те са създатели на брошури, листовки, плакати и други материали, с които са оползотворили идеите на проекта.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6