Автомивка вдига в стопанския двор на Осиково Исмаил Уланов от Рибново

Снимка: Личен архив

Занимаващият се с горива жител на гърменското село Рибново Исмаил Уланов ще разширява бизнеса си с нова инвестиция.

В района на стопанския двор на съседното на Рибново – Осиково, ще строи автомивка и търговски обект.

Уланов в Осиково имал бензиностанция и с новия си инвестиционен проект ще затвори цикъла на услугите, които предлага на водачите на моторни превозни средства от двете села и района, коментират запознати.  

Заявеният в общинската администрация инвестиционен проект, приет и от общинските съветници бе одобрен и и строителството разрешено със заповед № 315 на кмета на общината Минка Капитанова.

Проектът на Исмаил Уланов получи разрешение за изработването на комплексен проект и реализиране на строеж в местността Беслет, представляващ УПИ -3,  кв.1 по парцелирания план на Стопанския двор в село Осиково.  

Според заповедтта на кмета Минка Капитанова, проектът допуска изменение на ПУП – план за регулация, в стопанския двор на Осиково с ново предназначение - автомивка и търговски обект, с височина до 10 м. и озеленяване до 20 %.

Предписанията в заповедта на Капитанова са възложителят да съгласува проекта за изменение на подробен устройствен план със специализираните контролни органи преди внасянето му за приемане и одобрение както и при изготвянето на ПУП-а и на инвестиционните проекти да се спазват общите правила по ЗУТ и нормативните актове по неговото прилагане.  

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa
loading...