Окръжният съд в Благоевград е сред най-натоварените в страната

Снимка: Infomreja.bg, архив

Новопостъпилите дела за 2019 г. са 2620, като 2511 от тях са свършени

Новопостъпилите дела за 2019 година в Окръжен съд -Благоевград са 2620, като 2511 от тях са свършени дела. 1250 от новопостъпленията са граждански дела, 1155 – наказателни, 213 са търговски, 2 - фирмени дела. 

Това става ясно от Анализа на натовареността на съдилищата през 2019 г., изготвен съгласно чл. 30, ал. 5, т. 12 от Закона за съдебната власт.

Той е изготвен въз основа на информацията в обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за 2019 г., съставени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ и приети от СК на ВСС с протокол № 13/14.04.2020 г., като не разглежда натовареността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които се отчитат със самостоятелно изготвени годишни доклади.

В Анализа се констатира, че  натовареността в Окръжен съд – Благоевград, е над средната за нивото на съдилищата, които се намират в големите областни центрове с по-развити социално-икономически отношения, и включващи в съдебния район повече районни съдилища.

В общата натовареност на съдиите в окръжните съдилища за 2019 година, Окръжен съд – Благоевград, се нарежда сред първите четири окръжни съдилища, като на 26 щатни съдии в Окръжния съд за разглеждане на месец се падат по 10.16 дела, като 8.05 от тях са свършените месечно.

Натовареността на гражданските и търговски съдии в гражданското отделение е много по-висока от средната за нивото, като Окръжен съд – Благоевград, се нарежда на четвърто място след Софийски градски съд, Окръжен съд – Стара Загора и Окръжен съд –Велико Търново.

Средната месечна натовареност на един съдия по брой на постъпили дела е 9,44 %. По брой на разгледани дела 12,07%, а по брой на свършени дела  - 8,79%. 

Основните показатели, характеризиращи дейността и определящи натовареността на съдилищата за 2019 г., отчитат броя на висящите дела в началото на периода, които за Окръжен съд  - Благоевград са 551.

В разглеждания период се запазва високият дял на приключените с решение дела, като 1968 или 78% от тях, са свършени в срок до 3 месеца. Броят решени по същество дела е 2089. Прекратените дела са  422,  а висящите дела в края на периода – 660. Броят на обжалваните и протестирани дела е 453.

В рамките на отчетния период в Окръжен съд – Благоевград, са постъпили 142 броя искания за СРС, на 141 от тях са дадени разрешения , 1 брой пълен отказ и 4 частични отказа. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2