От 22. до 26. януари спират тока в Благоевградска област

Снимка: Infomreja.bg

Планови прекъсвания на тока се предвиждат в Пиринско следващата седмица в следните общини:

Община Благоевград  

На 22.01.2018 г. /08:00 - 15:15 ч./  На 23.01.2018 г. /08:00 - 15:15 ч./  На 24.01.2018 г. /08:00 - 15:15 ч./ -  Благоевград: 04279.310.3439, Георги Андрейчин, Еленово, Кури Дере

На 22.01.2018 г. /08:30 - 15:15 ч./ -  Благоевград: Ален Мак, Владо Черноземски, Св. Димитър Солунски

На 22.01.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 23.01.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 24.01.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Българчево: Змиярски Рид, местност Дългата Нива

На 22.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Бело Поле, общ. Благоевград: Васил Левски, Имот 04279.818.47, Полето, Тухларната;  Благоевград: 14-ти Полк, Грамада, Грамада, Еленово, Кузман Шапкарев, местност Герено, местност Герено, местност Среден Път-Ш-9, местност Тухларната, местност Царевско Шосе, местност Чикуто, местност Чукито, Мир, Осогово, Промишлена Зона, Пътен Възел, Средния Път-Ш.09, Стоимен Календерски;  Българчево: Змиярски Рид, местност Дългата Нива, местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, местност Терзийска, Студеното Кладенче, Турски Гробища;  Зелен Дол: 293, Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, местност Крачаница, местност Реката, УПИ IV-220,Кв.8;  Клисура, общ. Благоевград: Гяурска, Махала  Гяурска и Махала  Рекарска, Махала Гяурска, махала Миладинци, местност Лозята, Падината;  Логодаж: Упи-ІV-195 кв.14, Беров Валог, Голяма Нива, Гръчка махала, махала Гелинска, махала Мазневци, махала Нединска, махала Савева, местност Клисурски Мост, местност Палански Валог, местност Присоето, С.Логодаж извън регулация, Стоилова Кория, УПИ I-113;  Обел: махала Крайковска, Равнище;  Покровник: махала Равначка;  Рилци: УПИ VI-465,Кв.27, Цигларката;  Селище, общ. Благоевград: УПИ VI-297, кв.10, 180, 382, кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, кв.17, УПИ VIII-198, махала Камбитци, местност Беглика, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, местност Пощека, местност Търлите, Оралище, Под Училището, Път № 106, Селище, общ. Благоевград;

На 22.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Бучино: Ахмедово, До Моста на Р. Струма, Лозята, махала Каракачанка, махала Мичевци, местност Долно Поле, местност Лозята, местност Полето, местност Текето, местността Чукарски Рид, Община Благоевград, махала Тасковска;

На 22.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Дренково: махала Балевска, местност Реката, С. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р;

На 22.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 25.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Лешко;

На 22.01.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Александър Стамболийски, Антим I, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Коритаров, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Даме Груев, Димитър Талев, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, Македония, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Мизия, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Сандо и Петър Китанови, Старата Гара-Ш-14, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Трайчо Китанчев, Тракия, Цар Иван Шишман, Янко Забунов;

На 22.01.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Покровник: Покровнишко Шосе;

На 23.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Бистрица, общ. Благоевград: 001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, 319001, 410002, Брезово, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, Махала  Калуцка, Махала  Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Бодрост, местност Горно Демирево, местност Добро Поле, местност Картала, местност Ковачница, местност Конярнико, местност Септемврийче, местност Тепавиците, местност Широканска, Осойната, ПИ №001451;

На 23.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов, Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Здравец, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче, Р-Н Рибарника, Славово;

На 23.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 25.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Михтарци, махала Мъртвако, махала Новоселци, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, местност Валого, местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви;  Дъбрава, общ. Благоевград: 000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, Махала  Ваканинци, Махала Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, местност Градището, местност Клено, местност Мучова Чука, местност Ръженици, местност Ръжениците, местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид;  Рилци: местност Арсовото, местност Цонева Межда, Телкиево Дере;

На 23.01.2018 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  Горно Хърсово: махала Михтарци, махала Новоселци, местност Валого, местност Гьоловете, Шопови Ниви;

На 24.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Благоевград: Айдаровско Дере, Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Гладно Бърдо, Даме Груев, Димитър Талев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, К. и Никола Хайдукови, кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Горски Разсадник, местност Колзодуй, местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Полигона, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Река Струма, местност Реката, Мицански Андък, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Петко Р.Славейков, Пирин, Подстанция Ален Мак, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Свобода, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Александров, Христо Чернопеев, Яне Сандански, Яне Сандански;  Делвино, общ. Благоевград: Баздо, Вировете, махала Кацарска, местност Мицански Андък, местност Преслапо, Пл. 11;  Еленово, общ. Благоевград;  Изгрев, общ. Благоевград: 00701, 33.432, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, махала Деянци, местност Кури Дере, местност Пейчинска Чука, местност Чуката, УПИ IV 87, Упи-Хі218 кв.21, Чуката;  Марулево;  Церово, общ. Благоевград: местност Кантона, Надежда, Осми Март, П. Яворов, При Полигона, УПИ VIII-111,112, кв.15, УПИ І-139,Кв.12, УПИ ІV-110,Кв.15;

На 24.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./  На 25.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Габрово, общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска;  Дебочица;  Железница, общ. Симитли: местност Ръждавец, Поповска;  Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград;  Мощанец: XVI-122,123, кв. 14, извън регулация, Махала  Поповска, махала Кантурска, УПИ XI-75, кв. 6;  Падеш: Бреза, Будишка, Махала  Ушите, Месност Миджевци, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Стопански Двор, местност Ушите, Падеш, УПИ II-207,Кв.13, УПИ V-74, кв.5;

На 24.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./  На 25.01.2018 г. /15:30 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:00 ч./ -  Обнова: Ив.Вазов;

На 24.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./  На 25.01.2018 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Покровник: 3-ти Март, Валого, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, кв.28, Упи-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка;

На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Бело Поле, общ. Благоевград: Ванчо Богданов, Васил Левски, имот 04279.818.47, Полето, Тухларната, УПИ III-63, кв.5;

На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Благоевград: 14-ти Полк, Грамада, Еленово, Кузман Шапкарев, местност Герено, местност Среден Път-Ш-9, местност Тухларната, местност Царевско Шосе, местност Чимево Дере, Мир, Пътен Възел, Средния Път-Ш.09, Стоимен Календерски;

На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Българчево: местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища;

На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Зелен Дол: местност Валого-Краварник, местност Крачаница, местност Реката;

На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Логодаж: Гръчка махала, махала Гелинска, махала Мазневци, махала Нединска, местност Палански Валог;

На 24.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Рилци: IX-460, 000399, XV-273, Амитица, Васил Левски, Грънчарски Андък, Диновица, Илинден, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Диновица, местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Св.Иван Рилски, Стремата, Трети Март, УПИ IX-144, кв. 17, УПИ VI-465,Кв.27, УПИ Х-463, кв.6, УПИ ХIII-261, кв.11, Упи-I-468 кв.25, Упи-IV-451,Кв.27, Упи-ІV-468,Кв.25, Упи-Ііі-63, ХIХ-33, кв.7, Хі-482, Нв.22, Хан Аспарух, Цар Борис I, Цар Иван Асен, Цигларката;

На 25.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Бистрица, общ. Благоевград: 319001, 410002, Брезово, Махала  Калуцка, Махала  Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Горно Демирево, местност Ковачница, Осойната;

На 25.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов, Антон Чехов, Васил Мечкуевски, Грамада, местност Герено, местност Под Грамадите-Ш13, местност Под Черквата, местност Среден Път-Ш-9, местност Царевско Шосе, местност Чикуто-Ш16, местност Чукито, Орбита, Р-Н Рибарника, Славово, Струма;

На 25.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Зелен Дол: Стопански Двор, Чекуро;

На 25.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч./ -  Благоевград: 027019, 04279.16.29, Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Карамихайлов Бунар, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, местност Старата Гара-Ш-14, местност Шейница, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Промишлена Зона, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански;

На 25.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч./ -  Обнова: Ив.Вазов, Ив.Вазов;

На 25.01.2018 г. /12:30 - 13:00 ч./ -  Покровник: 3-ти Март, Валого, Ленището, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, кв.28, Упи-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка;

На 25.01.2018 г. /15:30 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Благоевград: 027019, 04279.16.29, местност Карамихайлов Бунар, местност Река Бистрица, местност Старата Гара-Ш-14, местност Шейница, Покровнишко Шосе, Промишлена Зона;

На 25.01.2018 г. /15:30 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Покровник: Ленището, Покровнишко Шосе;

На 25.01.2018 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Благоевград: Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански;

На 26.01.2018 г. /08:30 - 14:30 ч./ -  Благоевград: Яне Сандански;

На 26.01.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Благоевград: 04279.601.362, Александър Фон Хумболт, Александър Фон Хумболт, Андрей Ляпчев, Антон Чехов, Братя Миладинови, Брод, Бяло Море, Вардар, Ветрен, Ветрен, Витоша, Владая, Владо Черноземски, Възрожденска, Генерал Тодоров, Дойран, Запад, Здраве, Иван Михайлов, Илинден, Кръстьо Асенов, Листопад, Майор Стефан Иванов, Марица, местност Баларбаши, Мусала, Независимост, Обзор, Освобождение, Полк.Кирил Чамишки, Райко Жинзифов, Ридо, Рилски Езера, Рилски Езера, Роден Край, Родина, Св.Св. Кирил и Методий, Свобода, Скакавица, Скаптопара, Славянска, Славянска, Стоимен Календерски, Упи-V,Кв.192,Идн.04279.601.131, Упи-VІІ,Кв.19,Имот №04279,602,186, Христо Ценин, Цар Симеон, Шар Планина;

На 26.01.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Александър Фон Хумболт, Бяло Море, Ветрен, Възрожденска, Дойран, Освобождение, Славянска;

На 26.01.2018 г. /15:30 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Благоевград: Александър Фон Хумболт, Андрей Ляпчев, Братя Миладинови, Ветрен, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Запад, Иван Михайлов, Илинден, Кръстьо Асенов, Майор Стефан Иванов, Марица, Мусала, Обзор, Полк.Кирил Чамишки, Райко Жинзифов, Рилски Езера, Св.Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Славянска, Стоимен Календерски, Упи-V,Кв.192,Идн.04279.601.131, Христо Ценин, Цар Симеон;

На 26.01.2018 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Благоевград: 04279.601.362, Александър Фон Хумболт, Антон Чехов, Брод, Бяло Море, Вардар, Ветрен, Витоша, Владая, Възрожденска, Дойран, Здраве, Листопад, местност Баларбаши, Независимост, Освобождение, Ридо, Рилски Езера, Роден Край, Родина, Свобода, Скакавица, Славянска, Упи-Vіі,Кв.19,Имот №04279,602,186, Шар Планина;

Община Гоце Делчев  

За периода 23-26.01.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Гоце Делчев: местност Мочура Землище Гоце

На 22.01.2018 г. /08:30 - 14:30 ч./ -  Гоце Делчев: Бузлуджа, Драгоман, Драма, Екзарх Антим, Иларион Макариополски, Потока, Тодор Александров, Тодор Паласкаря, Тодор Стоянов

На 22.01.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Мусомища: Анещи Узунов, Гоце Делчев, Лозята, Марица, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пирин, Рила, Сан Стефано, Струга, Хан Аспарух, Цар Симеон, Шипка

На 23.01.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./  На 26.01.2018 г. /14:30 - 15:30 ч./ -  Гоце Делчев: II-16, местност Мочура, Кирил и Методий, местност Мочура Землище Гоце, местност Сушица, Стара Планина

На 23.01.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./  На 26.01.2018 г. /14:30 - 15:30 ч./ -  Гърмен

На 23.01.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./  На 26.01.2018 г. /14:30 - 15:30 ч./ -  Огняново, общ. Гърмен: Горно Грамаде, Двадесет и Първа, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Единадесета, Иван Вазов, Кьосе Баир, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Седма, Ст 26 Кл Б ТП Огняново 4, Ст 46 Кл Б ТП Огняново 2, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тринадесета, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста

На 24.01.2018 г. /08:30 - 14:30 ч./ -  Буково, общ. Гоце Делчев: Упи- ХVІІ-164, кв.11, ХVі-246, кв.19

На 24.01.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Буково, общ. Гоце Делчев: Селището, Хі-99,131, кв.22

На 25.01.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев: Арда, Марица, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Тунджа

Община Петрич  

На 22.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 24.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 25.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 26.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Кулата: Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Арда, Арда, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Васил Левски, Васил Левски, Връх Китка, Връх Китка, Връх Китка, Гео Милев, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Люле Бургас, Максим Горки, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Петко Р.Славейков, Петко Р.Славейков, Плевен, Плевен, Плевен, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 22.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 24.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 25.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 26.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 22.01.2018 г. /12:30 - 14:00 ч./ -  Богородица; Дреново, общ. Петрич;

 Кавракирово: Антон Попов, Беласица, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Валого, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Зад Ридо, Златарево, Иглика, Илинден, Маркови Кладенци, Места, местност Исмаилица, местност Ризово Дере, местност Тополите, Местост Караач, Метлата, Мургаш, Неуточнен Адрес, Огоста, Огражден, Осогово, Пейо Яворов, Пирин, Порой, Ризов Андък, Синчец, Славянска, Спартак, Стопански Двор, Струма, Струмешница, Трапезица, Шипка, Явор, Яне Сандански; Кърналово: 098002, М. Чикуто-2, Арда, Бъкстон, Бяло Море, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вела Благоева, Вит, Витоша, Г.Димитров, Георги Раковски, Георги Урумов, Долни Лозя, Иван Вазов, извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Места, местност Бельовица, местност Борсата, местност Германско Летище, местност Горни Бари, местност Джуново, местност Ливарски Рид, местност Подливарски Път, местност Слонищата, местност Сукако, местност Улуко, местност Чикуто, местност Юрето, Мусала, Оборище, Одрин, Петко Р.Славейков, Плиска, Под Ливарски Рид, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Свобода, Септемврийска, Симеон Кавракиров, Славянска, Станке Лисичков, Стара Планина, Стопански Двор, Стою Хаджиев, Струма, Съблекалня на Стадион, С. Кърналово, общ. Петрич, Толбухин, УПИ 101021 извън регулация, Хан Аспарух, Хилендар, Хр.Чернопеев, Христо Ботев, Цар Калоян, Цв.Радонов, Цветко Аврамов, Чаирето, Чекръко, Черноризец Храбър, Шипка, Юрето, Юрий Гагарин; Михнево: Айвански Гробища, Андрей Данаилов, Беласица, Бунаро, Бяло Море, Варна, Гаврил Генов, Гоце Делчев, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, Ел-Тепе, извън регулация, извън регулацията, Искър, Калабак, Лазар Данаилов, Лазар Маджаров, Ленин, Максим Горки, Марица, местност Дъбо, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Пирин, Първи Май, Самуилова Крепост, Скобелев, Стопански Двор, Струма, Тесния Път, Тома Митов, Хан Крум, Червена Скала, Шипка; Петрич, общ. Петрич: местност Джевезлъка, Полковник Дрангов, Рокфелер; Първомай, общ. Петрич: Младост, Червен Път; Рибник: Горни Лаки, Трапо; Старчево: XVI-8, кв.3, Асанката, местност Асанката, местност Равнако, С. Старчево, общ. Петрич, УПИ II, кв.11, Солун, Тафтинка; Чучулигово: Чучулигово; Яково;

На 25.01.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, общ. Петрич: 22-Ри Октомври, България, Васил Левски, Вит, Екзарх Йосиф, Калабак, Полковник Дрангов, Цар Симеон, Янтра;

На 26.01.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Петрич, общ. Петрич: Марица, Папульо, Софрони Врачански, Цар Самуил, Черно Море;

Община Разлог  

На 23.01.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Баня, общ. Разлог: III,Кв. 49, Ангел Даракчиев, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Баненска Буна, Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Четвърта, Девета, Деветнадесета, Деветнадесета, извън регулацията, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесета, Тринадесета, Тринадесета, УПИ XIX-610 Кв 44, Четвърта, Четвърта, Четиринадесета, Шафле Дере, Шеста, Шеста, Шестнадесета

Община Сандански  

На 22.01.2018 г. /08:15 - 15:30 ч./ -  Сандански: Беласица, Димитър Попгеоргиев, местност Ушите, Пресиян, Спартак

На 22.01.2018 г. /09:00 - 12:15 ч./ -  Сандански: Даме Груев, Емануил Воскидович, Илинден, Княз Борис I, Одрин, Пейо К.Яворов

На 22.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 23.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 24.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 25.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 26.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Джигурово: 10-79;

 Лешница, общ. Сандански: местност Струма;

На 22.01.2018 г. /12:00 - 14:15 ч./ -  Поленица: 6-ти Септември, Бяло Море, Изгрев, Младост, Никола Вапцаров, Полски Път, Стопанска, Съединение, Трети Март

На 22.01.2018 г. /14:00 - 16:15 ч./ -  Джигурово: УПИ VII-381

На 23.01.2018 г. /08:15 - 15:30 ч./  На 24.01.2018 г. /08:15 - 15:30 ч./  На 25.01.2018 г. /08:15 - 15:30 ч./  На 26.01.2018 г. /08:15 - 15:30 ч./ -  Сандански: Беласица, Димитър Икономов, Димитър Попгеоргиев, местност Ушите, местност Ушите, Надежда, Никола Вапцаров, Пирин, Пресиян, Р-Н Главен Път Е-79, Св.Св.Козма и Дамян, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Свобода, Спартак, Спартак, Спартак, Хаджи Димитър, Шипка

На 23.01.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Сандански: местност Паркова Зона, Р-Н Плувен Интернат, Р-Н Пътя на Хидрострой, Свобода

На 24.01.2018 г. /09:00 - 11:15 ч./ -  Сандански: Георги Скрижовски, Ильо Войвода, Свобода, Стефан Караджа

На 24.01.2018 г. /11:00 - 16:15 ч./ -  Лешница, общ. Сандански

Община Сатовча  

На 22.01.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 23.01.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 24.01.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 25.01.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 26.01.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Кочан: 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Бузлуджа, Васил Левски, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Здравец, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, местност Стопански Двор, Мир, Неуточнен Адрес, Осма, Отец Паисий, Пета, Победа, Пролет, Първа, Свилен Русев, Свобода, Септемврийска, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков

На 25.01.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Годешево: Бяло Море, Гранит, Граничарска, кв.16 Парцел 496, Марица, Места, Мир, Неуточнен Адрес, Одрин, Осми Март, Предела, Рила, Розова Долина, Средна Гора, Стара Планина

Община Симитли  

На 22.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./  На 23.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./  На 24.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./  На 25.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./  На 26.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Полето: Нивото

На 22.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 16:15 ч./  На 23.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./  На 24.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./  На 25.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./  На 26.01.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли: Симитли

На 22.01.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Долно Осеново: 291, кв. 9, II--255, Долна махала, махала Горна, махала Долна, Пи-061004 М.Лаката

На 22.01.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Крупник: Гоце Делчев, Крупник, местност Въчева

На 22.01.2018 г. /12:30 - 16:15 ч./ -  Долно Осеново: Долна махала, махала Горна, махала Долна

Община Струмяни  

На 23.01.2018 г. /11:00 - 13:15 ч./ -  Драката: местност Селимица

На 23.01.2018 г. /09:00 - 11:15 ч./ -  Микрево: 6-ти Септември, Будутел, Георги Бенковски, Крали Марко, Кресненско-разложко Въстание, Освобождение, Райна Княгиня, Решково, Св.Георги, Св.Паисий Хилендарски, Стопански Двор, Цар Иван Асен II, Чинара, Яне Сандански

На 23.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 24.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 25.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 26.01.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Микрево: 81, Берово, Василево, Иван Вазов, Орфей, Спартак, Стефан Караджа, Трети Март

На 23.01.2018 г. /11:00 - 13:15 ч./ -  Микрево: Десислава 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax
loading...