Променят критериите за покупка на общински жилища в Благоевград

Снимка: ОбС

Гласувано беше и предложението за отпускане на еднократна финансова помощ

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 24 решения. Заседанието започна с отчет за дейността на местния парламент и неговите комисии за периода 01 януари 2021 г. – 30 юни 2021 г. Той бе представен от председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков. 

От думите му стана ясно, че за първите шест месеца на годината са проведени 6 редовни и 2 извънредни заседания. Приетите решения през отчетния период са 311, като същите са взети с изискуемите от закона мнозинство и начин на гласуване.

„В законоустановения срок, преди провеждане на заседание на Общински съвет, се публикува покана, заедно с проект за дневен ред, както и се публикуват уведомления за заседанията на постоянните комисии при Общински съвет Благоевград на интернет страницата на общината“, отчете още председателят Радослав Тасков.

Като част от активната социалната политика на Община Благоевград, бяха приети редица предложения, сред които предоставяне на права на кмета за издаване на Акт за възлагане на услуги от общ икономически интерес по изпълняван проект „Патронажна грижа + в община Благоевград“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Във връзка с подобряване на политиката на Общински съвет и община Благоевград, относно предоставяне за закупуване на общински жилища, председателят Радослав Тасков обяви, че още през месец септември ще предложи нова стратегия, като се налага да бъде извършена промяна, за да се регламентират ясни и точни критерии при какви условия ще се дава за продажба общинско жилище.

„Предвиждам в стратегията да бъде поставен конкретен срок, в рамките на който всеки да може да кандидатства за закупуване на обитаваното от него общинско жилище. След изтичане на този срок да бъде наложен мораториум и да се спре продажбата на общински жилища за определен период“, каза още председателят на Общински съвет Радослав Тасков.

С 34 гласа „За“ съветниците одобриха предложението за финансирането на инвитро процедури със средства от бюджета  на общината. 

Гласувано беше и предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5