171 служители ще работят в Община Благоевград според новата структура на администрацията

Снимка: Infomreja.bg

Предложението на кмета Стоянов бе прието

Новата структура на Общинската администрация в благоевградската община е приета на заседание на ОбС.

Според новата структура администрацията трябва да има 171 служители, в това число кмета и екипа му. 89 са специалистите в администрацията, а 135 души са част от общината и специализираната администрация.

„Целта на промяната в структурата и числеността е служителите да са максимално полезни на гражданите, да вършат достатъчно работа и в същото време да не са претоварени. Аз и моят екип искаме в Общината да се предоставят качествени услуги, да стане по-работеща администрацията, да е ясно кой какво работи”, заяви кметът Илко Стоянов. Той уточни, че през месец януари догодина ще се оптимизира структурата на Общинска администрация. Това ще стане, след като в процеса на работа стане ясно къде има пропуски и се налагат промени. 

„Моделът, че кметът и Общинска администрация знаят всичко, няма да го следваме. Решаваме нещата в диалог с ОбС и гражданите, за да върви напред Благоевград”, каза още Илко Стоянов.

Както стана ясно, ще се закрие звеното по общинска охрана, обществен ред и сигурност, чиито дейности поема новосъздаденото звено „Инспекторат“ към дирекция „Екология“.

Звеното ще контролира изпълнението на дейностите по договора, сключен с „Биострой“ЕООД, изпълнител за „Чистота“ и „Изграждане и поддържане на зелената система“. Служителите към новото звено ще извършват контрол и наблюдение относно начина на отглеждане и разхождане на домашните кучета на обществени места, в паркове и градини, детски и спортни площадки. Те ще отговарят и за процеса на сметосъбиране и сметоизвозване, за кампании за почистване, ще проверяват търговски обекти и производствени предприятия за начина на сметосъбиране. Звеното ще следи за нерегламентирани сметища, за незаконно горене на отпадъчни материали, за незаконно изсичане на дървета. 

Към Инспектората ще бъде добавена още и дейността по видеонаблюдението, която досега се извършваше именно от общинската охрана.

Новата администрация се увеличава със 17 души, заради увеличаване на държавната субсидия с 25%, от която се издържа структурата. Още по времето на екскмета Томов е сласувано увеличение на заплатите на служителите с 15%, което покрива част от увеличената държавна субсидия. Останалите 10%, които „заварва“ неизползвани кмета Стоянов, ще бъдат употребени в увеличаване на състава на администрацията със съответните 17 души.

Днешното предложение за състава бе прието от съветниците с 32-а гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържал се”.

Към момента в екипа на кмета работи един негов заместник – по строителство, а останалите заложени два щата за заместници Стоянов заяви на пресконференция, че ще запълни, когато „се намерят качествени хора“, който да запълват поста със съдържание, а не обратно.

На днешната сесия бе гласувано положително и създаването на дирекция „Устройство на територията“, в която ще работят 25 души от още два вече бивши отдела - „Архитектура и проектиране“ и „Кадастър, регулация и земеразделяне“.

На днешната сесия на ОбС се разгледаха две извънредни точки. Едната е свързана с предстоящо извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК Благоевград, на което кметът получи съгласието на съветниците да представлява община Благоевград, както и да гласува по точките в дневния ред. По другата приета точка кметът Стоянов получава правото за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, публична общинска собственост, на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания-Благоевград.

Общинските съветници дадоха съгласие на Община Благоевград за кандидатстване по процедури за набиране на проектни предложения, финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета, прекратяване на Договор № 3021003/16.06.2021 г. за наем на общински недвижим имот и изработване на Подробни устройствени планове за застрояване на имоти.

 

Снимка: Община Благоевград

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2