Разлог се превръща в целогодишна туристическа дестинация по трансграничен проект

Снимка: Община Разлог

Днес Разлог бе домакин на втора среща между партньорите по проект PROMO YMC(H)A.

Община Разлог съвместно с Младежка християнска асоциация, Гърция, Югозападен Университет „Неофит Рилски“ и Община Корделио – Евосмос, Гърция, изпълнява проект „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация” по програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Срещата откри кметът на община Разлог, инж. Красимир Герчев, който подчерта важността на проекта и поздрави експертите работещи по проекта.

Проектът подкрепя сътрудничеството между партньорите от Гърция и България, което ще доведе до повишаване на туристическия поток в трансграничните райони. Това може да бъде постигнато чрез опазване и популяризиране на културното наследство и пряка взаимовръзка с гражданите на двете страни.

Спортният туризъм е специален вид туризъм, който дава възможност да се инвестира в огромен потенциален пазар и същевременно да се повишава качеството на туристическия продукт чрез растеж, диверсификация и надграждане. В трансграничния регион спортният туризъм се свързва предимно с културни, природни и образователни дейности, като настоящият проект има за цел опазване и съхраняване на културното и спортно наследство в региона. 

Проектът е насочен към опазването и подобряването на културното наследство в района на трансграничното сътрудничество, с цел удължаване на туристическия сезон през цялата година и повишаване на културното съзнание и насърчаване на сътрудничеството между участниците в проекта на Гърция – България.

С изпълнението на проекта ще се постигне съхраняване, популяризиране и развитие на спортни образователни програми, с цел да привлекат младите хора, да осигурят ценна информация за училищата и международните посетители.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk
loading...