Фотоволтаични системи 26 Октомври 2014 11:08

Eлектро проектиране вътрешни инсталации и външни захранвания - Фотоволтаични системи, присъединени към обществената мрежа (on-grid) - предпроектни консултации, проектиране, доставка на оборудване и изграждане . - Фотоволтаични и хибридни системи - off-grid - осигуряващи частична или цялостна енергийна независимост/автономни соларни системи за ток/ - предпроектни изчисления, проектиране, доставка на оборудване и изграждане. - Системи за енергиен мениджмънт /интелигентни фотоволтаични и хибридни системи за намаление на сметките за ел.енергия на домакинствата до 90% / - Потопяеми поливни помпи захранвани от соларни панели.

Информация за контакти

  • Лице за контакти:
  • E-Mail: helios.energy@abv.bg
  • Телефон: GSM 0898862497