Анонимно

Ник18:37 - 27.11.2018
Благодаря за отделеното време и внимание!
Въведете име...18:19 - 27.11.2018
"Зрънчата" украса е начин за декорация много популярен в античността. Неговото начало обаче е в Елам /Южен Иран/. като първия пример е украса върху дръжката на един нож от началото на бронзовата епоха. В трезор от гробницата на Кир Велики са открити шест гривни, една от които е с такава украса, а друга е от сплита на златна тел. Втората е типична до идването на българите в Добруджа и е техен отличителен белег. Украсите със сребърни зърна също е типична за всички техни подвески или други украси, което не е така за близките им авари и други. Подобна торевтика оцелява до късно в трезори на партите, които впрочем опазват и дъговидния тракийски тип ритон, познат там вероятно от времето на Селевкидите. За да добиете представа за зрънчата украса просто потърсете находките от Тилия тепе в Афганистан.
Ник - в отговор18:00 - 27.11.2018
Имате добри познания по ориенталистика. Какво точно имате предвид като казвате "зрънчата" украса?
на въпроса на Сит17:53 - 27.11.2018
Това не трябва да е към мен, защото не съм филолог. Хубаво е да има единно разбиране за понятието "траки", но това не е така. Това е и правилната позиция. "Траки" е обединяващо понятие. В Илиада те се споменават като отделно племе и вероятно по-късно то се прехвърля върху по-голяма група племена от Балканите. Вл. Георгиев отделя тракийски от фригийски и илирийски и ги смята за различни, но близки индоевропейски езици. Тези езикови разлики се обуславят и от миграционните пътеки - южни или северни. Така населението на Мизия, над Хемус е била попълвана от масагети, гети, готи, алани, а южните по беломорския бряг от анатолийци и централноиранци. Най-старите пластове на езици се пазят от високопланинци и те са представени от думи, които ние и до днес не превеждаме. Казвам това, защото ако искате нещата да са съвсем прости, то не е възможно. Славянските езици пък са най-малко две групи като ние ги различаваме и до днес. Балтославяните говорят меко и с натрупване на съгласни като днешните поляци, чехи и словаци, а нашият оцелял славянски е близък до днешния украйнски, което е "антска" група говори. В Гоцеделчевско и полите на Родопите има и от двете, което говори за разнородния състав на придошлото население, но ако днес разгледаме вълната "сирийски бежанци" ще видим същата картина. Общото между "тракийски" и славянски е индоевропейския корен. И двата езика са ИЕ.
Т. Узунов16:41 - 27.11.2018
Ще отговоря на два от въпросите, без особено самочувствие, че аз ще изясня тази история. Една група говорят за етническия им произход, а другата се опира на езиковите им белези. И двете се справят трудно, защото първите се ограничават в периода от появата на сведения до разпада на Волжска България, а другите се концентрират върху времето когато тези народи са във Ферганопамирското пространство. Историята е наука с голямо бъдеще и се надявам всичко това скоро да се подреди по правилен начин. Българите от своята дълбока древност, подобно на една огромна група народи води началото си от централен Иран, някъде в областта Загрос. Такава е историята и на магяр, и аварите. Ние ги познаваме едва от времето когато те са в района на Бактра и поречието на Амударя. Тяхната оцеляла торевтика и сведения за митология подкрепят такава история. Например, зрънчатата украса, съхранена в партското пространство и много типична за българите, води своето начало именно от тази част на Иран. Чувашите, които се смятат за наследници на прабългари имат не алтайска, а иранска митология. Тук трябва да правим разлика между иранско и персийско. Един запазен етноним, свързан с тяхното начало е "савири". Спомнете си, че имаме хан Севар. Аспарух пък не се превежда в тюркски, а направо в авестийски където означава конник. Асп - кон, Аспар - конник. Вероятно от там идва и квадратът като архитектурен план, защото зороастрийските храмове са в тази форма. Съществува още един довод за този етногенезис. Замислете се защо не други, а българи стават обединители на толкова много народи? За това е нужно да познаваш принципа на държавността, а то не е присъщо за номадските или алтайски народи поради отношението им към земята. Трябва да си даваме сметка, че българските държави са сбор от федерати. В тях влизат и хуните след смъртта на Атила. Там са кутригурите, утигурите / днешните удинци/, куманите от кипчаките, които са култура "Синтаща", които днес населяват голяма част от Азебрайджан и да не забравяме голямата група алани, чийто наследници са днешните осетинци. Повечето от споменатите тук не са тюрки. Те не говорят тюркски и до днес, а дара-фарси, поне онези които днес населяват степите. Споменавам тези народи, защото когато намираме някакъв некропол, той може да носи белези на всички от изброените, което е въпрос на установяване. Така някои гробове от Туховище имат сходство с кумански погребения. Азерите днес твърдят, че куманите имат генетична група R1a1, като ги причисляват към началото на ирано и индоарийците. Останалите източно или севернокавказци пък са исконно иранци и никога не са имали общо с тюрките в езиково или културно отношение. Езикът!: той е повече въпрос на претенция. Тюрките слизат постепенно на юг като наемни войници в персийската империя и правят това в продължение на повече от 500 години. Това е припокриване на една група идваща от югозапад с друга слизаща в тази посока. Така се оформят огурските говори. В тюркския навлизат много ирански думи. Такава е думата д-у-вар. Тя е авестийска /иранска/, но в своя оригинал е "двар" както ние я знаем от преди идването на турците, защото вероятно тя е била в езика ни. Над сто са примерите, които ние смятаме неправилно за турцизми. Траки от определен исторически момент са ги знаели и то в оригиналния им вид, защото тюркският език е тип"банана", който не понася натрупване на съгласни и двар се трансформира в д-у-вар. Но когато говорим за употреба на езици е важно да се знае, че това е краят на Сасанидска Персия. Влиянието на огурските езици е голямо и много лесно ирански по потекло народи да са говорили огурски както е ясно в много от случаите. Това не е изключено за много от федератите в българската държава, което обаче не ги прави тюрки. Спирам до тук, защото това само по себе си няма да изясни пълната картина, но е все някаква помощ.
хмммм16:26 - 27.11.2018
Не си пият заедно кафето Енчева и Шилев. Не.
nakazatelniq otrqd12:32 - 27.11.2018
TOZI BUKLUK ZASLUJAWA DAJE POWE4E
Отговор12:10 - 27.11.2018
Репресиите идват от кмета и областната управа ,които са част от Терора в политиката на загиващата герберска мафиотска държава.
ВЕРА ИЛИЕВА11:18 - 27.11.2018
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЛИДЕ ОЩЕ МНОГО ПОВОДИ ЗА УСПЕХИ И РАДОСТ ТИ ПОЖЕЛАВАМЕ .
до Туховищкия kolobar10:59 - 27.11.2018
толкова сте объркани че да се чуди човек как живеете???Преди мразехте българите, сега сте българи пък другите християни!?!?!
Ник10:51 - 27.11.2018
Като учител мога да кажа, че е добре изложено. Не се покрива с мненията на някои учени като Златарски например, но това само значи, че автора има свой поглед над материала. Много се прескача оня период когато византийците си върнали депортираните на Крум. В ноя случай нещата наистина звучат в по-логична последователност. В крайна сметка и аз ще попитам, българи, кумани или други са тези хора за които говорите? И още нещо: чета в страницата на този Некропол от Туховище и някакъв лумпен написал, че тези хора били тюрки. Но днес всеки може да си пише каквото и където си поиска, затова и доверието към такива страници е малко.
GREG OWEN10:36 - 27.11.2018
Получаването на легален заем винаги е било огромен проблем за клиентите, които имат финансови проблеми и се нуждаят от решение за това. Въпросът за кредита и обезпечението е нещо, за което винаги се притесняват клиентите, когато търсят заем от легитимен заемодател. Но ние направихме тази разлика в кредитната индустрия. Можем да осигурим заем от 5 000 евро. до 500 000 000 евро на 3% лихва Моля, отговорете незабавно на този имейл: Gregowenloanfirm1@gmail.com Услугите ни включват следното: 1) Консолидация на дълга 2) Втори ипотечен кредит 3) Бизнес кредити 4) Лични заеми 5) Международни заеми 6) Заем за всякакъв вид 7) Семеен заем E.T.C Няма социална осигуровка и кредитна проверка, 100% гаранция. Всичко, което трябва да направите, е да ни уведомите точно какво искате и със сигурност ще направите вашата мечта реалност. GREG OWEN LOAN FIRM1 казва ДА, когато банките ви казват НЕ. И накрая, финансираме малък кредитен посредник, посредници, малки финансови институции, защото имаме неограничен капитал. За повече подробности, за да получите за заем, свържете се с нас, Моля, отговорете незабавно. Информация за връзка с фирмата Имейл адрес: Gregowenloanfirm1@gmail.com
GREG OWEN10:36 - 27.11.2018
Получаването на легален заем винаги е било огромен проблем за клиентите, които имат финансови проблеми и се нуждаят от решение за това. Въпросът за кредита и обезпечението е нещо, за което винаги се притесняват клиентите, когато търсят заем от легитимен заемодател. Но ние направихме тази разлика в кредитната индустрия. Можем да осигурим заем от 5 000 евро. до 500 000 000 евро на 3% лихва Моля, отговорете незабавно на този имейл: Gregowenloanfirm1@gmail.com Услугите ни включват следното: 1) Консолидация на дълга 2) Втори ипотечен кредит 3) Бизнес кредити 4) Лични заеми 5) Международни заеми 6) Заем за всякакъв вид 7) Семеен заем E.T.C Няма социална осигуровка и кредитна проверка, 100% гаранция. Всичко, което трябва да направите, е да ни уведомите точно какво искате и със сигурност ще направите вашата мечта реалност. GREG OWEN LOAN FIRM1 казва ДА, когато банките ви казват НЕ. И накрая, финансираме малък кредитен посредник, посредници, малки финансови институции, защото имаме неограничен капитал. За повече подробности, за да получите за заем, свържете се с нас, Моля, отговорете незабавно. Информация за връзка с фирмата Имейл адрес: Gregowenloanfirm1@gmail.com
Сталин10:01 - 27.11.2018
Страшно лошо впечатление,дори неудомение прави Президента на Русия Владимир Путин.На последните паради на Червения площад в Москва на Девети май по повод победата на Съветския Съюз срещу Германия,той не спомена в ното едно свое приветствие законовото(конституционното ) название на Държавата-победител,а именно Съюза на съветските Социалистически републики.Който знае каква е причината за този пропуск нека да я сподели на сайта. Недопустимо и цинично е такова премълчаване.
Сталин09:54 - 27.11.2018
Моля за уточнение,антифашистите ,които се самоопределят за такива ,в същото време комунисти ли са по убеждение. Навремето всеки комунист беше антифашист,а днес всеки антифашист комунист ли е.Има доста разминавания в някои мнения сега в сравнение с основните тези на Георги Димитров и дриги комунистически деятели.
Loan07:12 - 27.11.2018
Водачите на МПС с купените книжки в действие!...
Susan Benson01:02 - 27.11.2018
Здравейте и добре дошли в Sunshine Financial Group Inc. Ние сме сертифицирана, авторитетна, легитимна и акредитирана кредитна компания. Ние предоставяме финансова помощ на всички, които спешно се нуждаят от заем. Ние предлагаме всички видове заеми, лични заеми или търговски заеми и можем да ви предоставим и заем за стартиране на проект или за закупуване на дом или кола. Намирате ли толкова трудно да получите собствен заем от местни банки и други финансови институции? не се притеснявайте повече Тъй като Sunshine Financial Group Inc, има гърба си, когато става въпрос за получаване на заеми по целия свят. КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА: - Прилагане по всяко време, навсякъде. - Получаване на пари в брой за по-малко от 24 часа - Заеми до 50 милиона евро - Няма скрити такси. - Нисък лихвен процент от 3% - Имате шанс да изберете датата на погасяване, седмично, месечно или годишно за период от 1 до 30 години. - Силно защитени Посредниците / консултантите / брокерите са добре дошли да донесат своите клиенти и са 100% защитени. С пълна увереност ще работим заедно за ползите от всички заинтересовани страни. Ако имате нужда от спешен заем в рамките на 24 часа, моля да ни пишете за повече информация чрез имейл адреса по-долу. Имейл: (sunshine_fginc@outlook.com) Имейл: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) WhatsApp: +447903159998 Благодаря ти
Сит21:21 - 26.11.2018
Тошко, отговори ми, на какъв език са говорили славяните и траките. Благодаря!
Velikiya kolobar18:22 - 26.11.2018
"Българите сториха много добрини за християните, но християните забравиха. Ала бог вижда!“
IYI17:58 - 26.11.2018
Г-н Узунов зная че не е по въпроса тук, но все пак да попитам. Първо благодаря за информацията. Това не го знаех, нито съм го чел някъде, но звучи достоверно. Не е форум но все пак. прабългарите имат ли каквото и да е общо с тюрки за което много се спори? Отговорете...и за други ще е интересно.
Hsbc15:34 - 26.11.2018
Неразбирам защо лъже хората че има образование и е менаджерска на банката ,като само попълва транзакции и праща писма.Много мои познати от хотелите които говорят добре /средно ниво английски отидоха да работят за банките и дори сега си работят от вкъщи защото съвременият живот го предоставя.Пре компютъра си водят конференциите и всичките се водят под едно заглавие менаджерска.А ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ДА НЕ ГОВОРИМ ,НЯМА НИКАКВО И СИ ИЗБИВА КОМПЛЕКСИ.Да съпруга и има но тя не,Тя е другата Калинка...7jk
Таина13:58 - 26.11.2018
Алоо Инфо Мрежаа.. Първото което е пишете с 4 дена закъснение за случилото се.. Инцидента стана на 23.11.2018г. Второто което е... Този 60 годишен Разложенин е бил с двамата си синове и неговият Внук и още един техен Колега в "Зафирата" къде бяхте тогава да снимате и да Коментирате.. Та да напишете Точно както е..?? Относно водачът на Другата Кола О. А. 36 ГОДИШНИЯТ Този Нещастник да му Отнемат Правото на Шофьор.. Заради него 5 човека можеха да загинат на место, защото е карал с висока скорост.. Колата му беше Препълнена с багаж и големи куфари той нямаше и никаква видимост в огледалото за обратно виждане оторед на седналката до него също имаше багаж който също му пречеше за да вижда в страничното огледало.. ДА МУ СЕ ОТНЕМЕ ПРАВОТО НА ШОФЬОР!!!
до татарина22:54 - 25.11.2018
Татари, ама само в твойта глава. И за твое сведение Памирците не са Алтайци. Вземи атласа по география, поучи малко и тогава се явявай тука с небивалици. А славянския е усвоен и въведен с черковнославянските книги. ...Не че ти дължа обяснение......
един22:31 - 25.11.2018
Българите са чисти Татари с монголоиднараса идват от планината Памир граничащаи с планината Алтай от който произлизат Тюрките и когато пресекли река Дунав се смесили с преобладаващо славяните и затова говорим славянски език а не български.
Аз22:22 - 25.11.2018
Татяна Даскалска ще изкара виновни Гого и майка му най добре е да дойде Любка Миленкова пияна и да разреши случая
един15:24 - 25.11.2018
В крайна сметка, тия българи куберови ли са или са от тия от похода? Генетиката хубаво ама това е по майчина линия като гледам. Друго изследване няма ли...
Кавхан Исбул21:30 - 24.11.2018
Браво Тодоре. Първо, не бях чел нищо за този кавхан и второ - нека хората да си знаят предците! А те хората и не са били даже християни по това време така че няма проблем за никого. Не е активно мероприятие както си го казал там. Благодарим за урока!
paunov20:41 - 24.11.2018
da xvarlqt o6te da zatla4at koritoto i da pridoide rekata da gi izdavi smradlivite orki
johnloanfirm2@gmail.com11:40 - 24.11.2018
Как моят кредитен рейк бе възстановен Името ми е Джанис Албърт от Флорида, искам да изкажа сърдечната си благодарност на фирмата JOHN LOAN за това, че ми помага да възстановя моя кредитен рейтинг и умиращия ми бизнес, като ми дадох ипотека от 50 000 долара, след като ми се отказа от моята банка и други финансови агенции, които посетих. Препоръчвам на всички да се нуждаят от финансова помощ в други, за да не попаднат в грешните ръце, докато търсят отговорна ипотека, за да се свържат с тази компания по имейл: johnloanfirm2@gmail.com Бог да ви благослови.
Росен10:24 - 24.11.2018
Цацор се издъни. Прехвърля отговорността на други хора, дори не е запзонат с реалните проблеми на хората. А Славчо подбра тенденциозни въпроси.