782 родители се включиха в анкетата, касаеща видеонаблюдението в детските градини на Дупница

Снимка: Infomreja.bg

След направено анкетно проучване от страна на Община Дупница по детските градини с 18 въпроса, предоставяме обобщена информация. В анкетата са се включили 782 родители на деца.

Много са високи оценките за детските градини като предоставена услуга за отглеждане, възпитание, обучение и социализация. 764 са положителните оценки, а едва 17 са отговори отрицателно.

На въпросът: "Смятате ли, че е необходимо да се въведе видеонаблюдение в групата на Вашето дете" с отговор "Да" са 354 родители, а с "Не" - 387. Отговор "Не мога да преценя" са дали 41 от отговорилите. На "Смятате ли, че видеонаблюдение в групата на Вашето дете ще подобри условията на отглеждане, възпитание, обучение и социализация" отговор "Да" са дали 297, Не - 443 и 39 са отбелязали, че не могат да преценят.

"Ако се въведе видеонаблюдение в групата на Вашето дете ще бъдат ли нарушени правата му или на персонала в детската градина" с "Да" са отговорили 306, с Не - 434, а 38 с "Не мога да преценя".

 На питането "Спокойно ли отивате на работа, оставайки детето си в детската градина" с "Да" са отговорили 665, а с "Не" - 19. Що се отнася до въпросът "Споделя ли с Вас детето живота в детската градина", отговор "Да" са дали 716, а с "Не" са отговорили - 65.

 Препоръките от родители са свързани с подобряване на материалната база - облагородяване на дворовете и въвеждане на нови методи за обучение. 
Отговорите на всички въпроси не са сведени до 782 общ сбор за всеки от тях, предвид на факта, че за някои родителите не са отговорили. 

Анкетите ги има в детските градини за всяко детско заведение, ако желаете индивидуалните им справки - можете да ги получите от директорите. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf