75% от гражданите дават оценка „много добър“ на административното обслужване на Областна администрация - Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg

Съгласно Вътрешните правила за организация на административното обслужване на Областна администрация Кюстендил бе направен анализ на получените през втората половина на 2017 година данни от анкетно проучване. Целта на анкетата е да бъде периодично измервана удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областната администрация.

Гражданите имаха възможност, както на място, така и чрез онлайн платформа анонимно да изразят мнението си и да оправят своите препоръки относно работата на администрацията. С помощта на получената обратна връзка се цели нейната работа и ефективност да бъде подобрена.

Назначена от областния управител комисия  описа постъпилите анкетни карти и направи анализ на получените отговори.

Попълнилите анкетите са на възраст между 30 и 63 години, като  87,5% са частни лица, а 12,5% са бизнес потребители. 66,7% от тях са с висше образование,  а малко над 32% са със средно и основно образование.

Най-често анкетираните, които са използвали административните услуги посочват, че работят в сферата на юридическите услуги, съобщенията, администрацията, производството и застрахователните услуги. Всички, участвали в измерването са посочили в своите анкети, че административната услуга е изпълнена в рамките на законовия срок. 87,5% от гражданите са подали писмено заявление за предоставяне на административна услуга на място в деловодството, а 12, 5% са направили това по пощата. Никой от анкетираните не е използвал електронната поща (e-mail) на администрацията.

Във връзка с качеството на административното обслужване 75% от хората дават оценка „много добро“, а останалите 25% разделят мнението си по равно между  „по-скоро добро“ и „има известни проблеми“.

Гражданите бяха запитани и как оценяват отношението на служителите в администрацията към тях. От тях 87,5% са дали най-високата стойност в скалата, а именно „любезно“. 75% от анкетираните твърдят, че им е оказано съдействие при попълването и подаването на документите, а 25% отговарят с „в повечето случаи“.

В анонимното изследване бе включен и въпрос относно каналите за информация, чрез които гражданите се информират за дейността на администрацията. Уеб сайта на Областна администрация Кюстендил и социалните мрежи са най-предпочитания източник на информация от малко над 66% от анкетираните. Други близо 22% посочват, че се информират от медиите, а едва 11% избират брошури и листовки като средство за информация.

В своите препоръки, анкетираните посочват необходимостта от млади служители в звената за административно обслужване, а друга част от тях благодарят за отзивчивостта.

Анкетното проучване продължава и през 2018 година. Гражданите могат да попълнят анонимните въпросници върху хартиен носител на място в деловодството на Областна администрация Кюстендил /ул. Демокрация, № 44/ или на следния електронен адрес:

https://www.surveymonkey.com/r/W72FW3Y

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...