74 млн. лв. са приходите от концесии на подземни богатства

Снимка: Infomreja.bg

Близо 74 млн. лв. са приходите от концесионна дейност по Закона за подземните богатства през 2015 г. Това е записано в доклад за концесионната дейност през годината, приет от Министерския съвет. По бюджетите на общините, на чиято територия са разположени находищата, са преведени 28,4 млн. лв. при 25,1 млн. лв. през 2014 г., което е с 13% повече.

С най-голям относителен дял от приходите (18,64%) е „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, следван от „Елаците мед“ АД (16,27%), „Асарел медет“ АД (7,71%), „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (3,15%), „Петрокелтик“ ООД (2,4%) и др.

Към 31 декември 2015 г. в България действат общо 496 концесии за добив на подземни богатства, които са разпределени по следния начин: 19 – за метални полезни изкопаеми, 72 – за индустриални минерали, 17 – за нефт и природен газ, 18 – за твърди горива, и 370 – за строителни и скалнооблицовъчни материали, се посочва още в доклада.

Според изискванията на Правилника за прилагане на Закона за концесиите, концесионната дейност се отчита ежегодно от създадените от министъра на енергетиката комисии за контрол. Докладите на комисиите се приемат за сведение от Министерския съвет.

 

КОМЕНТАРИ

дънди-крокодила18:05 - 13.12.2017
защо МИЕТ не отговаря на многобройните запитвания за скалнооблицовачния материал добиван незаконно през годините в общ. САТОВЧА , не внесените данъци възлизат на няколко милиона лв. защо МИЕТ подписа незаконна концесия №629/20.07.12г. ,,МИЕТ'' незабавно трябва да бъде предадена на съд за умишлено ДОПУСТИТЕЛСТВО към не спазване на законите в тази страна, за подбуждане към убийства, за подбуждане на кражби на коли, за подбуждане към взривяване на мощни багери на комунистическата шибана мафия.ще бъдат ли разпънати на кръст хората на конеца като този комунистическия гербаджия агент ЛЕНКО копелето на прехода. неговият човек министър нено ДИМОВ също трябва да отговаря персонално за тази концесия защото тя става факт чрез фалшив документ за търговско откритие №0395/12.02.09г.(забележете-първи договор на една от фирмите на леонид арнаудов за едногодишно проучване се подписва на 18.04.12г. на 20. 07. 12г.става директен концесионер като т.№4 гласи-фирмата има УТО №0395/12.02.09г-КАК ТАКА БЕ СИНЕТА МАЙЧИНИ проучва 12г. а открива находището 09г.) колкото и да се правите на ОТРЕПКИ рано или късно ще отговаряте за това.
Код за сигурност, въведете кода 2xd