62.5% от домакинствата в Кюстендилско с достъп до интернет

Снимка: Infomreja.bg

Регионът се нарежда на 27-то място в страната

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 62.5% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 2.7 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.

За периода 2009 - 2019 г. използването на ИКТ става все по-масово - относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти.

През 2019 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Ямбол, Кюстендил, Велико Търново и Видин, а с най-висок - Русе, София (столица), Смолян и Пловдив. По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 27-то място в страната.

През текущата година в област Кюстендил 46.7% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано намаление от 0.8 процентни пункта спрямо предходната година. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 47.8 и 45.3%.

Значителни са различията при регулярно използващите интернет по образование, като 68.7% от лицата с висше образование и 51.4% от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа, докато само 6.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

В сравнение с 2018 г. относителните дялове на регулярните интернет потребители с висше и основно или по-ниско образование намаляват съответно със 17.3 и 19.4 процентни пункта, докато при тези със средно образование се наблюдава увеличение от 9.4 процентни пункта.

През 2019 г. 11.4% от лицата в област Кюстендил използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление, при средно 25.4% за страната. В отделните области на страната относителният дял варира между 45.9% за област София и 6.4% за област Разград. По този показател област Кюстендил заема 24-то място. Спрямо 2018 г. за областта намалението е от 7.1 процентни пункта.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za