6 136 са нефинансовите предприятия в област Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg

Те приключват годината с положителен финансов резултат от 120 млн. лева

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 6 136 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Кюстендил, или с 3.4% повече в сравнение с 2018 година. Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Кюстендил (3 094) и Дупница (2 186), или съответно 50.4% и 35.6% от общия брой за областта.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия - 94.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.0%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) - 0.1% от общия брой предприятия.

Нефинансовите предприятия в област Кюстендил приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 120 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 74.4% от общия брой, със загуба - 15.0%, a с нулев финансов резултат - 10.6%.

Нетните приходи от продажби достигат 1 963 млн. лв., или с 6.3% повече в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 39.9%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Транспорт, складиране и пощи“ - съответно 31.5% и 12.9%. Предприятията от сектор „Строителство“ имат 7.1%  относителен дял от нетните приходи от продажби в областта.

Произведената продукция възлиза на 1 498 млн. лв., като е отчетен ръст от 6.2% спрямо 2018 година. С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост“ - 43.2% от общата произведена продукция, следван от сектор „Транспорт, складиране и пощи“ - 16.8%.

Добавената стойност по факторни разходи възлиза на 495 млн. лв. по текущи цени. Водещ в икономиката на област Кюстендил е сектор „Преработваща промишленост“, където са реализирани  41.7% от общата добавена стойност.

Броят на заетите лица в нефинасовите предприятия в областта през 2019 г. е 25 836. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост“ - 35.5% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 21.4%.

В микропредприятията работят 41.1% от заетите в областта, в малките предприятия - 22.3%, в средните предприятия - 23.4%, а в големите предприятия - 13.2%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk