На извънредна сесия в Благоевград гласуват точки за общинските дружества

Снимка: Infomreja.bg

Извънредната сесия на ОбС ще се проведе на 05.03.

Председателят на Общински съвет- Благоевград - Андон Тодоров,  свиква извънредно заседание на Общински съвет -Благоевград. 

Извънредната сесия на ОбС ще се проведе на 05.03.2021 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.

Това решение бе взето  на провелото се днес разширено заседание на Председателкия съвет към Общинския съвет- Благоевград.

Сесията ще се проведе при следния дневен ред:

1. Предложение № 60-00-38/02.02.2021 г., относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.

2. Предложение № В-00-119/16.02.2021 г., относно провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия.

3. Предложение № 60-00-45/09.02.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с проектно предложение с наименование „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1866“ - Благоевград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6