Закрива се Домът за медико-социални грижи за деца във Видин

Снимка: БНР

На негово място да бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Министерският съвет прие Постановление от 01.01.2020 г. да бъде закрит Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Видин и на негово място да бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Функционалната необходимост от съществуването на ДМСГД - Видин отпада поради факта, че провежданата активната политика за деинституционализация доведе до прогресивно намаляване на броя на децата, отглеждани в дома. При стартиране на процеса по деинституционализация през 2009 г. в ДМСГД-Видин са отглеждани 71 деца, а към средата на 2019 г. е останало само 1 дете, за което през м. юли е осигурена семейна среда и също е изведено от дома.

Към 31.07.2019 г. в ДМСГД - Видин няма настанени деца и няма да бъдат настанявани, защото съгласно приетия през 2019 г. Закон за социалните услуги всички ДМСГД трябва да бъдат закрити най-късно до 31.12.2020 г.

Анализът на дейностите, осъществявани в ДМСГД-Видин и резултатите от изпълнените проекти в рамките на процеса на деинституционализация в национален мащаб показва, че за осигуряване на необходимата подкрепа за семействата и грижи за децата, в т.ч. за децата с увреждания, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги, съпътстващи социалната система, с които да се подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания. По тази причина ще бъде създаден Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в област Видин, чрез който да се осигури необходимата подкрепа за 471 деца до 16 годишна възраст, които са с над 50% вид и степен на увреждане. Част от тези деца до момента са получавали ежедневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в ДМСГД-Видин.

С разкриването на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Видин ще създадат условия за предоставяне на комплексни здравни услуги за децата с увреждания и техните семейства.

За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги за деца.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd
loading...