45.8 % от домакинствата в Кюстендилско с достъп до интернет

снимка: infomreja.bg, архив

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че през 2014 г. 45.8% от домакинствата в област Кюстендил притежават достъп до интернет в домовете си при средно 56.7% за страната.

За областта се регистрира намаление с 6.6 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет в домовете си спрямо предходната година, когато областта заемаше осмо място в страната. По относителен дял на тези домакинствата областта се нарежда на двадесет и второ място в страната като след нея остават областите Видин, Плевен, Перник, Търговище, Кърджали и Враца.

В област Кюстендил по-активни при регулярното използване (всеки ден или поне веднъж седмично) на интернет са мъжете - техният относителен дял е 43.2% при 36.9% за жените. Значителни са различията при регулярно използващите интернет по образование, като  95.4% от лицата с висше образование и 41.9% от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа, и само 15.9% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2014 г. едва 4.0% от лицата в областта използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление при средно за страната 21.0%.

В отделните области на страната този дял се движи между 39.8% за област Разград и 2.1% - за област Кърджали. По този показател област Кюстендил заема предпоследно място преди област Кърджали. Мъжете са по-активни от жените при използването на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация - съответно 4.9 и 3.2%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...