Пълната такса за градини и ясли ще плащат родители в Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Една извънредна точка и едно изказване бяха включени допълнително към одобрения дневен ред на последната сесия на Общински съвет-Благоевград, за настоящата година.

Най-дебатираната точка бе предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград, в частта ѝ касаеща таксата за посещение на детски ясли и градини. Предложението да се заплаща пълната такса от 40 лева, независимо от броя посетени дни от детето, бе широко дискутирано от общинските съветници и кметската администрация, като накрая се стигна до компромисна редакция на решението-при отсъствие поради болест, удостоверена с медицински документ, заплащането да е пропорционално на дните, в които детето е посещавало детското заведение. В останалите случаи таксата се заплаща в пълният ѝ размер.

На днешното  заседание на местния парламент бяха приети още предложения 

относно определяне начина, конкретните количества и цената за продажба на дървесина, добита от горски територии-общинска собственост, откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи тип билборд с размери 3 х 4 м., както и предложение, относно членството на Община Благоевград в Организация за управление на Рило-Пирински туристически район, с цел изграждане на обща рекламна стратегия и кандидатстване и участие в европроекти. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6