Намаляват издадените книги и брошури в Кюстендилско

Снимка: Личен архив

Намалява и броят на издадените вестници в региона

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури в областта намалява с 11 (50.0%), а средният тираж се увеличава от 278 през 2018 г. на 386 през 2019 г., или с 38.8%.

През 2019 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната - 6 424 заглавия, или 67.5%. Областите Пловдив, Варна и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури - съответно по 9.0, 5.3 и 4.9%. За област Кюстендил този дял е 0.1%.

В област Кюстендил през 2019 г. са издадени 2 регионални вестника с годишен тираж 214 хил., или по 2 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници намалява, а тиражът е по-малък със 151 хил. (41.4%). Еднократният тираж е хиляда екземпляра през 2019 г.

През 2019 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 108 заглавия, или 48.4% от всички издадени в страната. На второ място по брой издавани вестници са областите Добрич, Пловдив и Стара Загора - с по 9 заглавия (4.0%). В област Кюстендил са издадени 0.9% от вестниците в страната.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g