Неврокопчанин се опита да осъди съдийка. Съдът прекрати делото

Снимка: Infomreja.bg

Странно дело се гледа в началото на юни в Районен съд - Гоце Делчев, което бе прекратено, а на ищеца Г.Г. Х. от същия град се предостави право да обжалва решението пред Окръжен съд - Благоевград, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

Въпросното дело бе образувано по искова молба на Г. Г. Х. срещу съдия Д. Н. З. от Софийски градски съд.

Искането на ищеца в заведеното от него дело бе ответницата да бъде осъдена за дискриминация спрямо него по признак политически убеждения, както и да се въздържа от по-нататъшни подобни действия.

В молбата си Г.Х. сочи, че по образувано срещу него пред Софийски градски съд през 2013 г., е поискал от Д. З. да му представи декларация с трите си имена и саморъчен подпис, с която да декларира, че не е работела в репресивния апарат на престъпния комунистически режим, че не е заемала платени длъжности в ДКМС или БКП, че нейни роднини до трета степен също не са работели в репресивния апарат на престъпния комунистически режим и не са заемали платени длъжности в ДКМС или БКП, като в противен случай Г.Г.Х е поискал съдийката –докладчик по делото, да се самоотзове от разглеждане на въпросното дело.

Естествено съдия Д.З. не е представила такава декларация и не си е направила отвод по делото, което неврокопчанинът счел за пряка дискриминация по признак политически убеждения.

Съдебният състав от Районен съд Гоце Делчев намери предявения иск за недопустим.

От съдържанието на исковата молба еднозначно се установява, че със заявения иск се претендира гражданска отговорност на ответницата в качеството й на съдия, за действия осъществени в това й именно качество, при разглеждане на конкретно гражданско дело - гр. д. № 370/2013 г. по описа на СГС.

Доколкото тези действия попадат в обхвата на функционалния имунитет на магистрата, личната му гражданска отговорност за тях е изключена по силата на конституционна разпоредба на чл.132 от Конституцията, независимо от закона, на базата на който се претендира. При това положение и след като претенцията на ищеца Г.Г.Х. в конкретния случай без съмнение е за действия на ответницата в качеството й на съдия, при осъществяване на съдебна власт, то искът срещу нея се явява недопустим и производството по него следва да се прекрати.

За пълнота съдийският състав има търпението и любезността да обясни на завелият делото неврокопчанин, че прекратяването на производството в случая не нарушава правото му на защита пред съд, доколкото закона е предвидил друг ред за искова защита, а именно - чрез иск не против магистрата, а срещу съответния орган, в който магистрата осъществява служебните си задължения.

С прекратяването на делото съдът върна исковата молба на Г.Г.Х и присъди, че настоящото определение може да се обжалва от ищеца.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk
loading...