Издадоха 11 разрешителни за строеж на жилищни сгради в Кюстендилско, нареждаме се на 18 място в страната

Снимка: Infomreja.bg

През третото тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 938 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 32 други сгради с 6 160 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.4%, жилищата в тях - с 52.2%, а общата им застроена площ - с 40.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 8.6%, но разгънатата им застроена площ се увеличава с 19.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 15.4%, броят на жилищата в тях - с 38.9%, а разгънатата им застроена площ - с 11.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради остава непроменен, но разгънатата им застроена площ нараства със 122.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) и Пловдив - по 170, област Варна - 109, област София - 107, и област Бургас - 104. По този показател област Кюстендил се нарежда на 18-то място сред 28-те области в страната.

През третото тримесечие на 2016 г. в област Кюстендил е започнал строежът на 7 жилищни сгради с 8 жилища в тях и 1 415 кв. м обща застроена площ и на 6 други сгради с 1 448 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради и жилищата в тях нарастват съответно с 16.7 и 14.3%, а общата им застроена площ -  с 16.7%. Броят на започнатите други сгради намалява с 14.3%, а тяхната РЗП - с 32.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на започнатите нови жилищни сгради се увеличава с 40.0%. Нараства и броят на жилищата и на разгънатата застроена площ в тях, съответно с 60.0 и 46.3%.

Строителството на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите София (столица) - 115, Варна - 112, и Пловдив - 111.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd