Без препоръки от кюстендилци за изменение на Наредбата за преместваемите търговски обекти

Снимка: Infomreja.bg

Нито една препоръка, предложение или мнение не беше представено от кюстендилци по Проекта на Наредбата за изменение на реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил.

Преди месец той бе представен на сайта на общината за обществено обсъждане, но такова нямаше, а вече изтече и 30- дневният срок по предложения и становища по Проекта на Наредбата.

Ето и какво касаят промените:

- Установен е пропуск на наредбата, приета с Решение № 767/31.07.2014 г. на ОбС - Кюстендил, по отношение на преместваемия обект „маси”, предвид, че същите фигурират в разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, като вид преместваеми обекти. Наредбата за изменение и допълнение коригира този пропуск, като създава регламент за поставяне на маси за търговия и „Външни маси за консумация към заведения за хранене и кафенета.”, които се поставят в общински имоти на база издадена схема за поставяне.

- Преместваемите обекти се разделят на две групи – спомагателни и самостоятелни, като се създава нов ред за поставяне им.

- Създава се контрол при поставянето на преместваемите обекти, регламентират се сроковете за произнасяне на главния архитект, създава се ред за съобщаване на схемата за поставяне на заинтересованите лица, както и се осигурява публичност на схемата за поставяне на преместваеми обекти за централна градска част на гр. Кюстендил.

- Унифицира се вида на фирмените информационни - указателни табели и информационно-указателни табели, като се създава приложение към чл. 33, ал. 2 и чл. 45, ал. 2.

- Отменят се наименованието на раздела „Административно-наказателни разпоредби“ и съответните текстове от същия в наредбата, в които са уредени състави на административни нарушения, тъй като в по-високия по степен нормативен акт – ЗУТ - в чл. 232, ал. 5, т. 7 са уредени състави на административни нарушения за допускане на поставяне върху собствен имот или поставяне на преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, за които е предвидена глоба в размер от 1000 до 5000 лева.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za
loading...