14,7% от населението в Кюстендилско живее под прага на бедността

Снимка: Infomreja.bg

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение  „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление в регионален аспект по области.

При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво - 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

За 2018 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 329.08 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 14.7% от населението на областта или около 17.8 хил. лица.

За сравнение, общо за страната линията на бедност e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност е 22.0% от населението на България.

През 2018 г. област Кюстендил се нарежда на 13 място в страната по размер на линията на бедност.

Най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана - съответно 239 и 240 лв., а най-високата - в област София (столица) (513 лв.), следвана от областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 лeвa).

В сравнение с предходната година през 2018 г. размерът на линията на бедност за област Кюстендил намалява с 4.8%, а относителният дял на бедното население - с 2.6 процентни пункта.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax