Гимназии в Гоце Делчев и Сандански и основно училище в Благоевград спечелиха финансиране по "Еразъм +"

Снимка: ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев

Двете гимназии - ПМГ "Яне Сандански" в Гоце Делчев и ПГ "Яне Сандански" в гр. Сандански, са в списъка на малкото с одобрени по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен".

Одобреният проект на Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" в Гоце Делчев е с наименование „Culture meets Science“. При оценяването, проектното предложение е набрало 84 точки. Поисканото финансиране по проекта е 85 603 евро, а одобрената финансова стойност е 31 548 евро.

Проектът на Профилирана гимназия "Яне Сандански" - Сандански, е „The splendour of nature“. Той е набрал 90 точки при оценяването. Поисканото финансиране от вносителите е в размер 162 750 евро, а одобрените средства са 31 131 евро.

Основно училище "Пейо Яворов" в Благоевград е също с одобрено финансиране по програма "Еразъм +" от Центъра за развитие на човешките ресурси. Наименованието на проекта е „Inclusive Education - by Default or by Design“, като предложението се е класирало с 83 точки. Поиската финансова помощ от страна на вносителите на проекта е 144 890 евро, а одобрената е в размер на 29 324 евро.

Едно от условията при подаването на проектните предложения в сферата на училищното образование бе, че ще  бъде отпускана финансова подкрепа на училища, които работят в сътрудничество с други училищни институции от страни участнички в Програма „Еразъм+" по проекти от взаимен интерес.

Другото сред важните условия за одобрение на подадените през март проектни предложения бе те да са  фокусирани върху възможността на училищните институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики.

Съгласно правилата на Програма „Еразъм+“, Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ предстои да сключи договори с одобрените за финансиране проекти  на училищата от оповестения преди дни списък. Прогнозният бюджет по Програма „Еразъм+“ (децентрализирани дейности) на България за 2018 година е 34 537 682 евро. Тези средства са част от общия бюджет от 2,7 млрд. eвро, предвиден за Програмата през следващата година.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n
loading...