Адвокатска колегия-Благоевград: Честит Ден на българската адвокатура! (ВИДЕО)

Снимки: dnesbg.com, колаж: Infomreja.bg

131 години от първия Закон за адвокатите, приет на 22 ноември 1888 г.

Честит професионален празник на българската адвокатура на всички колеги в системата!

Днес отбелязваме Деня на българската адвокатура. 22 ноември е обявен за празник на нашето съсловие.

Поводът е първият специален закон, регламентиращ адвокатската професия в България – Законът за адвокатите, приет от втората редовна сесия на V Обикновено народно събрание на 22 ноември 1888 г.

Документът е утвърден с Указ № 342 на княз Фердинанд I, преподписан от министъра на правосъдието Димитър Тончев.

 

С уважение: Иван Чолаков

Председател на Адвокатска колегия - Благоевград

 

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.

Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет, Дисциплинарният съд и Председателят на адвокатската колегия. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвоктския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат. 

Адвокатска колегия - Благоевград, обхваща районите на градовете Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на Общо събрание на адвокатите на 30 и 31 януари 2016 година и допълнителен избор на 07.02.2016 година.

Адвокатска клетва

Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се.“

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6