120 000 лева приходи очакват от продажби на общинска собственост в Хаджидимово за 2018

Снимка: Infomreja.bg

28 обекта общинска собственост ще бъдат продадени чрез публични търгове и публично оповестени конкурси по реда на чл.35 от ЗОС в община Хаджидимово през 2018 година.

Въпросните обекти са включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско собственост на община Хаджидимово за настоящата година, а от тях се очакват приходите в общинската хазна от продажбите да бъдат над 120 000 лева.  

Сред заложените в Програмата за 2018 година за продажба чрез публични търгове и публично оповестени конкурси са обекти като Двуетажна масивна сграда – Детска градина /на етап грубо строителство/ със застроена площ от 320 кв. м. в с. Ново Лески.

Три сгради в с. Лъки- едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 314 кв.м., двуетажна паянтова сграда със застроена площ от 78 кв.м. и едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 91 кв.м.

Бившата казарма в село Петрелик с общо прилежащия й имот от 8.317 декара ведно с едноетажна масивна сграда със застроена площ от 345 кв. м., жилищна сграда със застроена площ от 145 кв.м. и вишката разположена, в имота на 25 кв. м., също  ще бъдат продадени чрез търг или публично оповестен конкурс от община Хаджидимово през 2018 година според приетата от ОbС Програма за разпореждане с общинската собственост.

През настоящата година ще бъдат продадени и другите две погранични казарми в селата Беслен и Гайтаниново. В село Беслен бившата казарма, подлежаща на продажба, се намира в местността Оградата.Тя е с обща площ от 5 дка и ще бъде предложена за продан в едно с изградените в имота сгради- казарма построена на площ от 234 кв.м., едноетажна масивна сграда със застроена площ от 295 кв.м., жилищна сграда със застроена площ от 155 кв.м., агрегатно помещение, гараж, конюшня и питомник с общо застроени площи от още 175 кв.м.

Казармата в другото погранично село Гайтаниново също ще бъде обект за продан се сочи в Програмата на община Хаджидимово за 2018 година. Общата площ на въпросният имот е от 4 декара, който ще бъде предложен за продан ведно с изградените в имота МС-казарма със застроена площ от 470 кв.м., жилищна сграда със застроена площ от 148 кв.м. и склад от 40 кв.м.

Сред общинските имоти за продажба са още-имот от 2 075 дка. в едно с едноетажна масивна жилищна сграда в Хаджидимово, урегулиран поземлен имот с площ от 1 394 кв. м. в едно с двете изградени в него едноетажни масивни сгради, намиращи се в строителните граници на с. Теплен, паракотелно помещение с площ от 33.94 кв.м., находящо се в приземния етаж на триетажна масивна сграда със застроена площ от 477 кв.м в кв.16 по сега действащият план на Хаджидимово, двуетажна масивна постройка –бивш шивашки цех в неурегулиран поземлен имот с площ от 1 600 кв.м. и застроена част от 800 кв. м. в село Тешево и др., са част от имотите и сградите общинската и публично общинската собственост от дългия списък за продажби според утвърдената за 2018 година Програма на община Хаджидимово за управление и разпореждане с общинска собственост. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g