Общината е новият собственик на имотите на ПГ по МСС – Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg, архив

Промяната е в интерес на училището и региона

Според оповестено днес решение, Правителството на Република България предоставя на община Гоце Делчев правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ - Гоце Делчев, за образователни дейности.

Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Промяната се налага, тъй като учебното заведение е обявено за общинско.

Законът за предучилищното и училищното образование повелява имотите и вещите, които са се превърнали от публична държавна собственост в публична общинска собственост, да се предоставят за управление на училището и да се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

По повод на днешното решение потърсихме за коментар директора на учебното заведение – Ангел Живков, който беше любезен да сподели за ИНФОМРЕЖА:

„С влизане в сила на ЗПУО училището е общинско и общината е първостепенен разпоредител на средствата, а училището се развива по-добре и по-бързо, защото следва общинския план за развитие, който е съпоставим с нуждите на региона. Предлаганите програми за развитието на гимназията се съгласуват с общината, от която получаваме безрезервна подкрепа“.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.